K+  K-      A  A  A
brama

Seminarium edukacyjne w Żydowskim Instytucie Historycznym

opublikowane: 21 marca 2023

W dniach 16-17 marca 2023 r. pracownicy Działu Oświatowego Muzeum Gross-Rosen wzięli udział w seminarium dla edukatorów w miejscach pamięci i muzeach martyrologicznych organizowanym przez Żydowski Instytut Historyczny.
Uczestnicy zapoznali się m.in. z działalnością edukacyjną, ekspozycjami stałymi i czasowymi oraz dorobkiem naukowym Instytutu. Ze względu na zbliżającą się 80. rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim jednym z ważniejszych punktów spotkania był spacer „śladami żydowskiej Warszawy”.
Seminarium stanowiło także doskonałą okazję do dyskusji i wymiany doświadczeń między edukatorami miejsc pamięci z całej Polski.