K+  K-      A  A  A
brama

Sesja oświatowa „II wojna światowa z perspektywy 75 lat”

opublikowane: 29 września 2014

W związku z przypadającą w tym roku 75. rocznicą wybuchu drugiej wojny światowej w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy zorganizowano sesję oświatową. Celem spotkania zatytułowanego „II wojna światowa z perspektywy 75 lat” było przypomnienie tego wydarzenia i próba oceny jego wpływu na doświadczenie polskiego społeczeństwa. Wygłoszono następujące wykłady: „Problemy społeczeństwa polskiego w latach 1939-1945”. Zagadnienie przedstawił prof. Jacek Chrobaczyński z Wyższej Szkoły Pedagogicznej z Krakowa. „II wojna światowa jako zbiorowe doświadczenia polskiego społeczeństwa” omówił prof. Piotr Kwiatkowski ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Dr Marek Białokur z Uniwersytetu Opolskiego wygłosił wykład na temat: „II wojna światowa z perspektywy 75 lat – odrobiona lekcja historii przez kogo i na jak długo?” a mgr Adam Sitarek z Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi przedstawił zagadnienie „Dzień powszedni w okupowanej Polsce na przykładzie Łodzi”. Uczestnicy sesji w czasie dyskusji mogli odnieść się do zaprezentowanych zagadnień.