K+  K-      A  A  A
brama

Śladami rodziców i dziadków

opublikowane: 22 maja 2014

Foto-120 maja 2014 r. Muzeum odwiedziła grupa 55 osób, mieszkańców Tykocina. W czasie wojny, 27 maja 1944 r., członkowie ich rodzin zostali aresztowani i wywiezieni do obozów koncentracyjnych, między innymi do KL Gross-Rosen. Celem tej pielgrzymki do miejsca pamięci, w której uczestniczyli przedstawiciele trzech pokoleń: dzieci, wnuki i prawnuki więźniów obozu Gross-Rosen, było „zrozumieć cierpienie swoich przodków, oddać hołd zamordowanym przez hitlerowców… pielęgnować pamięć wydarzeń…” (z Księgi Pamiątkowej Muzeum). To wzruszająca i ważna wizyta.