K+  K-      A  A  A
brama

Spotkania z niemieckimi muzealnikami

opublikowane: 11 września 2023

Na zaproszenie Fundacji Centrum Pamięci Niemieckiego Ruchu Oporu w Berlinie (Stiftung Gedenkstätte Deutscher Widerstand) przedstawiciele Muzeum Gross-Rosen 6.09.2023 r. wzięli udział w uroczystości upamiętniającej 90. rocznicę śmierci Hansa Alexandra na cmentarzu żydowskim we Wrocławiu.
Hans Alexander był przewodniczącym organizacji „Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold” („Sztandar Rzeszy Czarno-Czerwono-Złoty”) w dawnym Breslau, aktywnym działaczem ugrupowania „Reichsbund jüdischer Frontsoldaten” („Związek Rzeszy Żydowskich Żołnierzy”) i członkiem SPD. Za działalność polityczną i walkę o obronę demokracji został aresztowany i osadzony w KL Esterwegen, gdzie zginął 2.09.1933 r.

Jednym z najważniejszych punktów upamiętnienia było uroczyste odsłonięcie odnowionej macewy, przy której nasza delegacja złożyła kwiaty.
Trzy dni później, 9 września pracownicy Fundacji Pamięci Niemieckiego Ruchu Oporu oraz członkowie Stowarzyszenia Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold e.V. złożyli wizytę w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. Niemieccy goście przeszli po terenie byłego obozu koncentracyjnego i z wielkim zainteresowaniem obejrzeli muzealne ekspozycje. Na zakończenie spotkania kierowniczka Działu Oświatowego opowiedziała o prowadzonej w Miejscu Pamięci działalności edukacyjnej.