K+  K-      A  A  A
brama

Sympozjum „Pamięć Europy”

opublikowane: 19 września 2012

W dniach 13.09. – 15.09.2012 r. pracownicy Muzeum Gross-Rosen wzięli udział w I Sympozjum Instytucji Europejskich zajmujących się historią XX wieku pod hasłem „Pamięć Europy”, które odbyło się w Gdańsku. Zostało one zorganizowane przez Europejską Sieć Pamięć i Solidarność, Europejskie Centrum Solidarności oraz Bundesstiftung Aufarbeitung przy współudziale Towarzystwa im. Roberta Havemanna i Muzeum II Wojny Światowej. W Sympozjum udział wzięli przedstawiciele 60 instytucji z 12 krajów. Obrady toczyły się w Dworze Artusa oraz w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej. Organizatorzy zapewnili instytucjom uczestniczącym w Sympozjum możliwość prezentacji własnych wydawnictw.
W czasie dwudniowych obrad zastanawiano się, czy w zjednoczonej Europie istnieje zjawisko europejskiej kultury pamięci, czym ona jest i czy Europa jej potrzebuje? Zastanawiano się, czy społeczeństwa europejskie (historycy, badacze, a także zwykli obywatele) są gotowe do dialogu o pamięci i jaką rolę w procesie zachowania pamięci powinny spełniać takie instytucje jak np. muzea czy instytuty badawcze? Stwierdzono, że trudno jest mówić o wspólnej kulturze pamięci, gdyż europejska historia jest zróżnicowana, a podziały historyczne w pamięci społeczeństw bardzo silne (odmienne spojrzenia na to samo wydarzenie historyczne). Zgodzono się jednak, że jest możliwe stworzenie europejskiej kultury pamięci, dla której bazą może być sieć instytucji zajmujących się przechowywaniem pamięci (muzea, instytuty badawcze). Instytucje te w swojej pracy (m.in. pedagogicznej – szczególnie wobec młodego pokolenia), poprzez ukazywanie losów jednostek na tle wydarzeń historycznych, powinny wykazywać jak ważna jest wolność, szacunek dla praw człowieka i dla zasad demokracji i do czego prowadzi nieprzestrzeganie tych wartości, które są wspólne i ważne dla wszystkich społeczeństw i narodowości.
Uczestnicy sympozjum zapoznali się również z założeniami programowymi dwóch powstających w Gdańsku instytucji Europejskiego Centrum Solidarności i Muzeum II Wojny Światowej; obejrzeli także prezentacje przedstawiające docelowy kształt obu placówek. Sympozjum zakończono wizytą w Miejscu Pamięci – Westerplatte.