K+  K-      A  A  A
brama

Szkice z życia więźniów

opublikowane: 5 czerwca 2019

Pan Henryk Motowilczuk jest malarzem amatorem, mieszka i tworzy w Walimiu. Interesuje się historią regionu. Zbiera również stare obrazy i ramy. W trakcie odnawiania ram jednego z obrazów znalazł trzy złożone kartki. Po ich rozłożeniu myślał, że to jakieś dziecięce rysunki. Dopiero po chwili jak sam mówił „… uzmysłowiłem sobie, że narysowane sceny przedstawiają więźniów obozu. I to najprawdopodobniej obozu w Walimiu”.

Szkice, nieznanego autorstwa, przedstawiają sceny z życia więźniów: przybycie do obozu, życie w obozie, pracę i śmierć.
Pan Henryk Motowilczuk zachował szkice i przechowywał je w swoim domowym archiwum. Pod koniec maja tego roku przekazał je do zbiorów Muzeum Gross-Rosen, uznając, że jest to najodpowiedniejsze dla nich miejsce.
Serdecznie dziękujemy za tak cenny dar.