K+  K-      A  A  A
brama

Upamiętnienie 78. rocznicy „marszu śmierci” z obozów filialnych w Dyhernfurth (Brzeg Dolny) do KL Gross-Rosen

opublikowane: 26 stycznia 2023

We wtorek, 24 stycznia 2023 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. J.M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym odbyła się uroczystość upamiętniająca 78. rocznicę „marszu śmierci” więźniów filii AL Dyhernfurth I i II do obozu macierzystego Gross-Rosen. Inicjatorem wydarzenia był burmistrz Brzegu Dolnego, a partnerem merytorycznym Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. W organizację obchodów włączyły się również: Stowarzyszenie Pierwszych Osadników Ziemi Dolnobrzeskiej, Biblioteka TAMA, Harcerska Organizacja Wychowawczo-Patriotyczna „Cichociemni” oraz uczniowie LO.
Licznie zgromadzonych gości powitali: z-ca burmistrza Brzegu Dolnego Artur Michałek oraz z-ca dyrektora Muzeum Gross-Rosen Andrzej Gwiazda. Po wystąpieniach uczestnicy obchodów obejrzeli projekcję filmu o historii kompleksu KL Gross-Rosen wraz z relacjami ocalonych więźniów. Jednym z nich był Pan Roman Konarzewski, który szczegółowo opowiedział o szkodliwych warunkach pracy i bestialstwie załogi filii Dyhernfurth I.

Następnie młodzież z liceum „Ossolińczyka” wykonała nastrojowy montaż słowno-muzyczny z wplecionymi fragmentami obozowej poezji.
Ostatnim punktem programu była prelekcja Pani kustosz Aleksandry Kobielec z Działu Naukowo-Badawczego Muzeum Gross-Rosen na temat pieszej ewakuacji więźniów z Dyhernfurth do Gross-Rosen w styczniu 1945 r. Prelegentka, oprócz zeznań i wspomnień świadków, zaprezentowała historyczne zdjęcia, dokumenty oraz współczesną mapę z trasą, jaką musieli pokonać więźniowie.
W ramach obchodów rocznicowych zorganizowano również wystawę historyczną o podobozach KL Gross-Rosen w Dyhernfurth, którą przygotowało Stowarzyszenie Pierwszych Osadników Ziemi Dolnobrzeskiej. Eksponowany materiał archiwalny – dokumenty i muzealia – wyselekcjonowali pracownicy Działu Gromadzenia Zbiorów Muzeum Gross-Rosen.
Wystawę można zwiedzać do 31. marca br. w Bibliotece TAMA w Brzegu Dolnym.
Wspólna organizacja upamiętnienia obfitowała także w nieformalne spotkania Kierownik Działu Oświatowego Muzeum Gross-Rosen z dolnobrzeskim środowiskiem oświatowym. Zarówno urzędnicy Wydziału Oświaty UM w Brzegu Dolnym, jak i nauczyciele szkół średnich, po zapoznaniu się z muzealną ofertą edukacyjną wyrazili chęć wizyty w Miejscu Pamięci – dawnym KL Gross-Rosen.

 

[Zdjęcia użyczone przez Panią Angelikę Furgacz]