K+  K-      A  A  A
brama

Upamiętnili postawę lekarzy-więźniów KL Gross-Rosen

opublikowane: 30 maja 2022

W minioną sobotę, 28 maja br. w pobliżu fundamentów dawnych obozowych baraków szpitalnych (rewirów) na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy odbyło się uroczyste upamiętnienie działalności lekarzy-więźniów w KL Gross-Rosen. To oni z największą ofiarnością ratowali życie i zdrowie cierpiących współwięźniów. Pozostając wiernym przysiędze Hipokratesa, przywracali za drutami obozu wiarę w człowieczeństwo i nadzieję.

Uroczystość rozpoczął zastępca dyrektora Muzeum Gross-Rosen Andrzej Gwiazda, który przywitał zgromadzonych gości, m.in. przedstawicieli władz Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – prof. dr hab. Marzenę Dominiak, prof. dr. hab. Piotra Dzięgiela, prof. dr. hab. Andrzeja Hendricha, prof. dr hab. n. med. Annę Wielę-Hojeńską, dr. hab. Jarosława Barańskiego – oraz p. senator RP Dorotę Czudowską, p. Alicję Synowską, członka zarządu powiatu świdnickiego, burmistrza Strzegomia Zbigniewa Suchytę, a także inicjatorów tego wydarzenia: dr Ewę Kilar i dr Krystynę Michalak z Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. Następnie głos oddano uczestnikom ceremonii.

W asyście warty honorowej Związku Strzeleckiego ze Strzegomia nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej, której wykonanie zostało objęte patronatem Ośrodka Pamięci i Dokumentacji Historycznej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu pod przewodnictwem dr hab. n. med. Barbary Bruziewicz-Mikłaszewskiej. Aktu przecięcia wstęgi dokonali dr Ewa Kilar z Dolnośląskiej Izby Lekarskiej oraz burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta. Następie uczestnicy uroczystości przeszli pod Pomnik-Mauzoleum, by złożyć kwiaty i oddać hołd Ofiarom KL Gross-Rosen. Uroczystości zakończyły okolicznościowe prezentacje i tematyczne wystąpienia, wygłoszone przez: Renatę Paluch kustosza Muzeum Gross-Rosen, prof. UM we Wrocławiu Jarosława Barańskiego, dziennikarkę i pisarkę Agnieszkę Dobkiewicz oraz dr. Feliksa Błaszczyka.