K+  K-      A  A  A
brama

Uroczystość upamiętniająca

opublikowane: 5 września 2016

DSC00959Ze względu na minioną 77. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej, kilkaset osób zgromadziło się 4 września w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy na terenie byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen , by uczcić pamięć 40 000 jego Ofiar.

Wśród uczestników szczególnie serdecznie powitaliśmy czterech byłych więźniów, którzy przyjechali z Dąbrowy Górniczej, Końskich. Wrocławia a nawet ze Sztokholmu. Celem uroczystości było również przypomnienie i oddanie hołdu bohaterom walki o Polskę, kombatantom, których przedstawiciele licznie zaszczycili nas swoją obecnością.
Tradycję udziału w obchodach kontynuują dzieci, wnuki i prawnuki byłych więźniów, którzy przyjeżdżając często z odległych stron Polski, chcą by pamięć o martyrologii Ojców przekazać młodemu pokoleniu. Dlatego szczególnie ważny był udział w uroczystościach młodzieży z pobliskich szkół, harcerzy i towarzyszących im pedagogów.
Wśród Gości powitaliśmy Radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Pana Marka Dyducha, doradcę Wojewody Dolnośląskiego Pana Damiana Mrozka, przedstawicieli IPN, Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, władz samorządowych Dolnego Śląska,
parlamentarzystów, duchowieństwo oraz społeczeństwo ziemi strzegomskiej.
Po powitaniu zgromadzonych przez prowadzącego, głos zabrał Burmistrz Strzegomia Pan Zbigniewa Suchyta. Następnie odczytano list Pana Jana Józefa Kasprzyka – p.o. Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych RP do Organizatorów i Uczestników Obchodów 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W kolejnym wystąpieniu Wiceprezes Związku Inwalidów Wojennych RP, Prezes Zarządu Oddziału Dolnośląskiego tego Związku Pan Wojciech Olenderek wręczył Dyrektorowi Muzeum Gross-Rosen Panu Januszowi Barszczowi medal dla „Za zasługi dla ZIW RP” nadany Muzeum, uchwałą Zarządu Głównego Związku z dnia 13.07.2016 roku.
Po oficjalnych powitaniach i wystąpieniach, prowadzący poinformował zebranych o zmarłych na przełomie 2015/16 byłych więźniach. Ich pamięć uczczono minutą ciszy.
Ważną częścią uroczystości była polowa msza św., którą w tym roku, w intencji Ofiar hitlerowskiego ludobójstwa odprawił Biskup Pomocniczy Diecezji Świdnickiej ks. dr Adam Bałabuch. W okolicznościowej homilii przypomniał bolesny okres drugiej wojny światowej i apelował o zachowanie pokoju we współczesnym świecie.
Po mszy tradycyjnie, jak co roku młodzież z ZHR odczytała Apel Pamięci, a następnie delegacje zgromadzonych złożyły kwiaty i znicze pod Pomnikiem-Mauzoleum.
Podniosły charakter obchodów rocznicowych uświetniła obecność Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych z Wrocławia. Bezpieczeństwo zapewniały zgromadzonym służby mundurowe: straż pożarna oraz policja.
Po zakończeniu, w zwartej kolumnie zebrani przeszli przez teren byłego obozu. Osoby, które po raz pierwszy odwiedziły Muzeum mogły zapoznać się z prezentowanymi tu wystawami stałymi i czasowymi.