K+  K-      A  A  A
brama

Uroczystości upamiętniające w Muzeum Gross-Rosen – 1.09.2019 r.

opublikowane: 4 września 2019

Tradycyjnie, w pierwszą wrześniową niedzielę, na terenie byłego niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen odbyły się – pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego oraz Biskupa Świdnickiego ks. prof. Ignacego Deca – uroczystości upamiętniające Ofiary II wojny światowej.

W tym roku uroczystości zbiegły się z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Minęło już osiem dekad od zbrojnej napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę i tym samym rozpętania najkrwawszego konfliktu zbrojnego XX wieku, ale ten czas tragedii pamiętają świadkowie, Wacław Bryjanowski, Stanisław Gebhardt, Wacław Kozłowski, Ignacy Kurczyński, byli więźniowie obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, którzy przybyli na uroczystość i oddali hołd Ofiarom wojny. W obchodach uczestniczyły liczne delegacje związków kombatanckich, inwalidów wojennych i sybiraków.

Wśród gości powitaliśmy: pełnomocnika Marszałka Województwa Dolnośląskiego Juliana Golaka, posła Ireneusza Zyskę, radnych Sejmiku Dolnośląskiego Jerzego Deca i Jacka Iwancza, zastępcę dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu dr Katarzynę Pawlak-Weiss, przedstawiciela Czeskiego Związku Bojowników o Wolność z Jablonca n/Nisou Frantiska Radkovica oraz wiceburmistrza Strzegomia Wiesława Witkowskiego.

W tym ważnym dniu w Miejscu Pamięci pojawiły się liczne delegacje uczniów wraz nauczycielami, wychowawcami, opiekunami i rodzicami. Zachowując pamięć o minionych wydarzeniach, z różnych stron Polski przybyły rodziny byłych więźniów.

Uroczystość rozpoczęła się od uczczenia minutą ciszy pamięci zmarłych w minionym roku byłych więźniów obozu koncentracyjnego Gross-Rosen.

Okolicznościowy list do zgromadzonych wystosował Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński, który w swoim przesłaniu zawarł następujące słowa:

„[…] sprzeciwiając się uprzedmiotowieniu człowieka przez hitlerowski aparat władzy, oddajemy dziś cześć istotom ludzkim. Pora raz na zawsze uświadomić sobie, iż nie ma takiego bytu: materiał ludzki! Każdy z nas jest odrębnym bytem obdarzonym unikalnym zespołem cech, doznań i doświadczeń, godnością. Tę godność pragniemy przywrócić häftlingom i ofiarom Gross-Rosen”.

Prowadzący odczytał także list Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka, a Prezes Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Maria Podres odczytała list senator RP Doroty Czudowskiej, skierowany do uczestników obchodów rocznicowych.

Następnie głos zabrali pełnomocnik Marszałka Julian Golak oraz poseł Ireneusz Zyska.

Uroczystą polową mszę świętą w intencji Ofiar II wojny światowej celebrował Biskup Legnicki prof. Zbigniew Kiernikowski, a homilię wygłosił Biskup Świdnicki ks. prof. Ignacy Dec.

W dalszej części młodzież ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej odczytała Apel Pamięci, po którym delegacje i osoby prywatne, składając wieńce i wiązanki pod Pomnikiem-Mauzoleum, oddały hołd Ofiarom II wojny światowej.