K+  K-      A  A  A
brama

VI edycja konkursu diecezjalnego „KL Gross-Rosen (1940-1945). Ocalić od zapomnienia”

opublikowane: 27 kwietnia 2023

Po 3-letniej przerwie spowodowanej pandemią, 26 kwietnia 2023 r. w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy miał miejsce finał VI edycji konkursu diecezjalnego „KL Gross-Rosen (1940-1945). Ocalić od zapomnienia”. Jego organizatorami byli: ks. prałat Marek Babuśka wraz z zespołem katechetów dekanatu strzegomskiego. Honorowy patronat nad konkursem objęli: ks. dr Damian Mroczkowski – dyrektor Wydziału Katechetycznego Świdnickiej Kurii Biskupiej oraz Janusz Barszcz – dyrektor Muzeum Gross-Rosen.

Licznie przybyłych gości – uczniów szkół podstawowych i średnich wraz z opiekunami – powitały Panie: Ewa Miałkowska – animator katechetów dekanatu strzegomskiego i Renata Paluch – kierowniczka Działu Oświatowego Muzeum Gross-Rosen. Następnie uczestnicy zakwalifikowani do II etapu konkursu wiedzy o KL Gross-Rosen rozwiązywali przygotowany przez edukatorów muzealnych test. Pozostali goście zwiedzili w tym czasie teren Miejsca Pamięci.
W kolejnej części spotkania odbyła się prezentacja prac nagrodzonych w kategoriach: literackiej, plastycznej i multimedialnej. Laureaci m.in. deklamowali wiersze i odczytywali fragmenty prozy, opowiadając przy tym o źródłach swoich inspiracji.
Zwieńczeniem konkursu było ogłoszenie wyników testu wiedzy oraz uroczyste wręczenie dyplomów i nagród zwycięzcom wszystkich kategorii.
Tegoroczna edycja diecezjalnego konkursu o KL Gross-Rosen cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, również pochodzącej z Ukrainy. Szeroka wiedza historyczna, technika tworzonych prac plastycznych i literackich, dowodzą ich dużej empatii i świadomości, by historia takich miejsc jak KL Gross-Rosen nigdy więcej się nie wydarzyła.