K+  K-      A  A  A
brama

VII Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich

opublikowane: 28 września 2017

W dniach 20–22 września 2017 r. w Kielcach odbył się VII Zjazd Archiwistów Polskich, w którym wzięli udział pracownicy Działu Gromadzenia Zbiorów. Tematem przewodnim Zjazdu była „Archiwistyka bez granic”. W trakcie warsztatów, wykładów i paneli dyskusyjnych poruszano tematy związane z interdyscyplinarnością archiwistyki. Zastanawiano się, czy w pracy archiwisty wystarczają obecnie tradycyjne nauki pomocnicze, czy też należałoby stworzyć odrębne, typowe dla archiwistyki. Zastanawiano się również, czy obecne kształcenie archiwistów przygotowuje ich do wyzwań stawianych przez współczesną archiwistykę.

Podkreślono również jak ważna jest rola archiwów w edukacji. Zarówno w przedstawieniu pracy archiwisty, nauczeniu korzystania z zasobów archiwów, jak i uświadamianiu, szczególnie młodym pokoleniom, wartości archiwów rodzinnych – jak je tworzyć, zabezpieczać i przechowywać. Przy tej okazji omówiono również prowadzoną przez archiwa od 2014 r. akcję „Archiwa Rodzinne”.
Osobnym tematem poruszanym w czasie Zjazdu było przedstawienie problemów z jakimi zmagają się Archiwa Społeczne oraz ich wartość dla badaczy. Archiwa te gromadzą m.in. materiały dokumentujące dzieje lokalne, życie codzienne, akta instytucji oraz organizacji społecznych.
Poruszono również problem digitalizacji materiałów archiwalnych. W trakcie wystąpień podkreślano znaczenie digitalizacji dla teraźniejszości i przyszłości archiwów. Przedstawiono korzyści płynące z prowadzenia archiwizacji cyfrowej, jak i wynikające z tego problemy.
W trakcie Zjazdu prezentowane były również nowoczesne metody zabezpieczania archiwaliów, zaczynając od bezkwasowych opakowań na akta papierowe, a kończąc na nowoczesnym sprzęcie przeznaczonym do digitalizacji archiwaliów.