K+  K-      A  A  A
brama

Warsztaty dla grupy młodych Niemców

opublikowane: 5 września 2014


Już 4 września 2014 r. w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, odbyły się pierwsze zajęcia w zrekonstruowanej izbie (sztubie ) więźniarskiej, której otwarcie miało ostatnio miejsce. W zajęciach uczestniczyła niemiecka grupa młodzieży z Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego. Młodzi ludzie podczas zwiedzania terenu byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego oraz prezentowanych przez Muzeum wystaw zapoznali się z bolesną historią tego miejsca. Podczas warsztatów tematycznych młodzież zgłębiała informacje dotyczące korespondencji więźniarskiej w KL Gross-Rosen. Zajęcia w zrekonstruowanym pomieszczeniu niewątpliwie przybliżyły uczestnikom warsztatów realia obozowej codzienności i stały się niezapomnianą lekcją historii.

Odtworzenie wnętrza sztuby więźniarskiej w baraku nr 7 na terenie byłego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen – zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środków Województwa Dolnośląskiego oraz środków własnych Muzeum.