K+  K-      A  A  A
brama

Wizyta Generalnego Konserwatora Zabytków w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy

opublikowane: 1 września 2017

30 sierpnia br. gościliśmy na terenie Muzeum Panią dr hab. prof. IH PAN Magdalenę Gawin Podsekretarza Stanu w MKiDN i Generalnego Konserwatora Zabytków. Dyrektor Muzeum Janusz Barszcz zapoznał Panią Minister z zakresem i przebiegiem prac konserwatorsko-budowlanych przeprowadzonych w latach 2003-2017, ze szczególnym uwzględnieniem największego projektu pn. „Kamienne Piekło I” realizowanego w latach 2009-2012, zilustrowanego pokazem multimedialnym.

Po obejrzeniu monograficznej wystawy głównej – KL Gross-Rosen 1941-1945, omówieniu makiety byłego obozu i mapy jego podobozów udano się na teren Muzeum. W trakcie zwiedzania dyr. J. Barszcz przedstawił zakres i metodologię prac konserwatorskich przy wybranych obiektach budowlanych infrastruktury poobozowej. Następnie Pani Minister obejrzała rekonstrukcję sztuby więźniarskiej i wystawy czasowe w zrekonstruowanym baraku więźniarskim nr 7. Duże zainteresowanie wzbudziła wystawa „Zostały rzeczy, pamięć, żal” w byłej tkalni obozowej, zbudowana z artefaktów wydobytych pod nadzorem archeologicznym w trakcie prac ziemnych, towarzyszących realizacji projektu konserwatorsko-budowlanego „Kamienne Piekło I”. Zakończeniem wizyty było omówienie przez dyr. J. Barszcza aktualnie prowadzonych prac konserwatorskich trzech wież wyciągowych w historycznym kamieniołomie KL Gross-Rosen.