K+  K-      A  A  A
brama

Wizyta pracowników Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych

opublikowane: 29 września 2020

25 września Muzeum Gross-Rosen odwiedzili pracownicy Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach, przedstawiciele działów: badawczego, edukacyjnego i wystaw, konserwacji oraz archiwalnego. Gości przywitała Grażyna Choptiany, kierowniczka Działu Oświatowego Muzeum Gross-Rosen. W miłej atmosferze wymieniono doświadczenia z działalności Muzeów i ich funkcjonowania, zwłaszcza w dobie pandemii.
Wizyta o charakterze studyjnym wiązała się z poznaniem historii obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Edukatorów szczególnie interesowały losy 2500 jeńców radzieckich, których przywożono do Gross-Rosen na egzekucję i w krótkim czasie niespełna roku od października 1941 do czerwca 1942 roku niemal wszystkich wymordowano.
Po terenie byłego obozu gości oprowadził pracownik merytoryczny Działu Oświatowego Wojciech Skibiński.