K+  K-      A  A  A
brama

Wyniki konserwacji muzealiów – zabytków poobozowych – wystawa

opublikowane: 12 października 2012

W październiku br. w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy zwiedzającym została udostępniona nowa wystawa przedstawiająca zdjęcia 45 przedmiotów wybranych spośród 673, które zostały poddane konserwacji w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – Wspieranie działań muzealnych. Projekt został sfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Wśród przedmiotów przeznaczonych do konserwacji zabezpieczającej, w większości wykonanych z metalu, stan zachowania określono dla 55 sztuk jako dostateczny, 74 sztuk – zły, 545 sztuk – bardzo zły. W procesie konserwacji zastosowano m.in.: oczyszczanie mechaniczne oraz chemiczne, płukanie, osuszanie, zabezpieczanie ognisk korozji, natłuszczanie. Konserwacja pozwoliła na ocalenie wszystkich przedmiotów i przywróciła im czytelny wygląd, funkcję oraz pozwoliła na odkrycie, aż w 189 przypadkach, sygnatur fabrycznych i więźniarskich.
Scenariusz wystawy: Kamil Kret i Aneta Małek.
Projekt narzędzi wystawienniczych: Katarzyna Jagiełło.
Wykonawca wystawy: PPHU „HOSTAL” K. Hostyński i S-ka.
Wystawa eksponowana jest w zrekonstruowanym baraku więźniarskim na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy.