K+  K-      A  A  A
brama

X Zlot – Szlakiem Martyrologii

opublikowane: 8 maja 2023

W dniach 5-6 maja pracownicy Muzeum Gross-Rosen uczestniczyli w dziesiątym już Zlocie Szlakiem Martyrologii, zorganizowanym przez Podziemne Miasto Osówka. Przedsięwzięcie, którego celem było upamiętnienie robotników przymusowych, jeńców wojennych i więźniów obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, pracujących niewolniczo przy budowie projektu „Riese”, było objęte honorowym patronatem burmistrza Głuszycy i dyrektora Muzeum Gross-Rosen. Uroczystości rozpoczęły się 5 maja o godz. 10 w Centrum Kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy. Po powitaniach przez burmistrza Głuszycy Romana Głoda i prezesa Podziemnego Miasta Osówka Zdzisława Łazanowskiego głos zabrała pracowniczka Muzeum Gross-Rosen Pani Dominika Pacułt, która wygłosiła prelekcję „KL Gross-Rosen, jako przykład nazistowskiego okrucieństwa”. Celem prelekcji było nie tylko przekazanie podstawowych informacji na temat obozu, ale też zachęcenie odbiorców do refleksji na temat realiów życia oraz przejawów brutalności w obozach koncentracyjnych. Należy podkreślić, że młodzież bardzo uważnie słuchała i chętnie odpowiadała na zadane pytania, co jest dowodem na zainteresowanie prezentowanym tematem. Po przerwie, wykład na temat projektu „Riese” oraz historii obozów tworzących kompleks Arbeitslager Riese wygłosiła dr hab. Dorota Sula. Młodzież była szczególnie poruszona informacjami na temat losów więźniów młodocianych, spośród których wielu zmarło z powodu chorób i wycieńczenia.

Przedstawicielki Muzeum uczestniczyły również w przejściu z młodzieżą do miejsca gdzie w latach 1944-1945 funkcjonował jeden z podobozów, a mianowicie Märzbchtal. Tam uczczono pamięć ofiar minutą ciszy, a Pan Łazanowski opowiedział o spotkaniu z byłym więźniem tego podobozu. W ten sposób została zakończona pierwsza część uroczystych obchodów.
Pobyt w gościnnym Centrum Kultury kończył wykład dr hab. Doroty Suli na temat »„Lecznictwa” w Konzentrationslager Gross-Rosen«, a szczególnie w Arbeitslager Riese. Na wykład przybyli mieszkańcy Głuszycy i okolicznych miejscowości.
W sobotę o godz. 10 z parkingu przy Podziemnym Mieście Osówka wyruszyła grupa prowadzona przez przewodnika sudeckiego Pana Mariusza Wojciechowskiego. Uczestników pieszego X Rajdu Szlakiem Martyrologii nie zraził nawet padający deszcz. Trasa wiodła m.in. przez górę Soboń na której znajdują się liczne ślady z lat 1944-1945, związane z niewolniczą pracą więźniów. Ostatnim punktem bogatego programu był wykład dr hab. Doroty Suli na temat Arbeitslager Riese. Organizatorom i wszystkim, którzy razem z nami uczestniczyli w obchodach poświęconych pamięci więźniów KL Gross-Rosen – AL. Riese serdecznie dziękujemy.