K+  K-      A  A  A
brama

XI Zlot Szlakiem Martyrologii

opublikowane: 13 maja 2024

W tym roku już po raz jedenasty wzięliśmy udział w Zlocie Szlakiem Martyrologii, który został objęty patronatem burmistrza Głuszycy Romana Głoda i dyrektora Muzeum Gross-Rosen Janusza Barszcza. Pierwszego dnia, 10 maja w Centrum Kultury Głuszycy zaproszona młodzież z miejscowych szkół miała okazję wysłuchać dwóch prelekcji pracownic naszego Muzeum. Dominika Pacułt posługując się przykładem obozu koncentracyjnego Gross-Rosen przedstawiła ponadczasowy problem uprzedzeń i stereotypów, które mogą prowadzić do nienawiści. Natomiast dr hab. Dorota Sula omówiła historię kompleksu obozów opatrzonych wspólną nazwą Arbeitslager Riese, a podporządkowanych administracji KL Gross-Rosen. Należy podkreślić ogromną aktywność młodzieży, która chętnie odpowiadała na pytania i dzieliła się własnymi przemyśleniami. Najbardziej aktywni otrzymali książkę „Arbeitslager Riese”.

Ostatnim punktem programu było przejście w okolicę byłego podobozu Märzbachtal, gdzie prezes Podziemnego Miasta Osówka Zdzisław Łazanowski opowiedział o swoim spotkaniu z więźniem tego obozu. W sobotę, 11 maja uczestnicy rajdu najpierw udali się na cmentarz w Kolcach, gdzie w zbiorowych mogiłach zostali pochowani więźniowie AL Riese. Pamięć tragicznie zmarłych i zamordowanych uczczono chwilą ciszy oraz zapalonym zniczem. W tym roku trasa marszu przebiegła m.in. obok byłych podobozów Märzbachtal i Kaltwasser. Ostatnim punktem programu była prelekcja pt. „Losy więźniów zapisane w dokumentach”, wygłoszona przez dr hab. Dorotę Sulę. Zarówno uczestnikom, jak i wszystkim, którzy zaangażowali się w zorganizowanie XI Zlotu składamy serdeczne podziękowania.