K+  K-      A  A  A
brama

XV Marsz Pamięci „Rajd Gwiaździsty”

opublikowane: 24 maja 2024

23 maja br. z inicjatywy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie odbyła się XV edycja Marszu Pamięci „Rajd Gwiaździsty” dla uczniów szkół podstawowych Gminy Strzegom. Trud pieszego dotarcia do Miejsca Pamięci podjęła w tym roku młodzież z Rogoźnicy, Kostrzy, Strzegomia i Jaroszowa. Ostatni odcinek Rajdu prowadzący wzdłuż dawnej drogi obozowej (Lagerstrasse) pod Pomnik-Mauzoleum uczestnicy pokonali wspólnie z burmistrzem Strzegomia Krzysztofem Kalinowskim i zespołem pracowników Działu Oświatowego Muzeum.
W hołdzie Ofiarom KL Gross-Rosen i II wojny światowej wygłoszony został „Apel Pamięci”, po którym nastąpiło uroczyste złożenie wiązanek kwiatów pod obeliskiem. Minutą ciszy upamiętniono również postać Janusza Korczaka – patrona Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie.