K+  K-      A  A  A
brama

Z domowego archiwum

opublikowane: 6 maja 2020

Niedawno nasze archiwum wzbogaciło się o kolekcję przekazaną przez Pana Przemysława Pawlaka, wnuka Pani Eufemii z Juszczaków Morek, a zawierającą kopie listów pisanych do Pani Eufemii od nieznanego jej osobiście więźnia Gross-Rosen, który podawał się za jej brata oraz list z obozu w Woldenbergu od innego jeńca, który również podawał się za brata Pani Eufemii. W listach tych dziękowali oni za przesłane paczki. Ponadto zachowały się kalendarzyki kieszonkowe, w których Pani Eufemia zapisywała skład paczek i ceny towarów wysyłanych do obozów.

Pani Eufemia, mieszkająca podczas wojny w Kaliszu, mieście przyłączonym bezpośrednio do III Rzeszy (Kraj Warty – Wartheland) włączyła się w akcję pomocy więźniom z różnego typu obozów, poprzez przesyłanie im paczek żywnościowych. W przekazach rodzinnych nie zachowała się informacja, jaka organizacja koordynowała tę akcję pomocy.

Pani Eufemia podczas okupacji pracowała w Wielkopolskim Składzie Kawy Weska w Kaliszu, co ratowało ją przed wysiedleniem do GG lub wywózką na roboty do Rzeszy. Z korespondencji z przyszłym mężem, wynika, że organizowali oni też zatrudnienie w Kaliszu ludziom wywiezionym na roboty, dzięki czemu niektóre osoby udawało się ściągnąć z powrotem do domu.

Dziękujemy za wzbogacenie naszych zbiorów.