K+  K-      A  A  A
brama

Zakończenie remontu dawnego kasyna SS

opublikowane: 26 września 2023

Miło nam poinformować, że dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 965.108,00 zł zakończyliśmy realizację zadania pn. Remont oraz izolacja przeciwwilgociowa budynku dawnego kasyna SS. Prace polegały na:
1) od strony zewnętrznej budynku: demontaż nakryw i krat pomostowych studzienek okiennych; usunięcie roślinności oraz warstwy humusu w obrysie przewidzianego wykopu, demontaż okładzin i nawierzchni z kamienia; demontaż opasek betonowych oraz betonowego koryta odpływowego; oczyszczenie, reprofilacja ubytków betonu płyty dennej wskazanych studzienek okiennych; rozbiórka części studzienek; oczyszczenie odsłoniętych części murów; wyrównanie ewentualnych ubytków zaprawą; rozbiórka parapetów i części pod parapetowych okien przy wskazanych studzienkach wraz ich odtworzeniem oraz pozostawieniem otworów pod urządzenia wentylacyjne; wymiana kolanek i łączników nieszczelnych instalacji sanitarnych; odbudowa rozebranych studzienek okiennych; wykonanie izolacji dna nowych studzienek; naprawa i uszczelnienie ubytków izolacji ścian zewnętrznych zachowanych studzienek; naprawa i uzupełnienie ubytków tynków i powierzchni wewnętrznych izolacji powłokowej górnych partii muru oraz zewnętrznych powierzchni studzienek okiennych; odtworzenie nawierzchni kamiennej oraz koryt odpływowych;
2) od strony wewnętrznej budynku: naprawa i uszczelnienie przejść instalacyjnych przez mury zewnętrzne; naprawa, uszczelnienie i oczyszczenie połączeń wewnętrznych instalacji sanitarnych w obrębie piwnic; demontaż wskazanych fragmentów ścianek działowych; skucie zawilgoconych i zagrzybionych partii tynków; odgrzybienie powierzchni, wykonanie tynków renowacyjnych; malowanie ścian i sufitów farbami krzemianowymi; montaż urządzeń wymieniających i oczyszczających powietrze z odzyskiem ciepła.

Dzięki przeprowadzonym pracom poprawił się komfort pracy pracowników jak i poziom obsługi osób odwiedzających Muzeum. Wykonane prace wpłynęły również na zachowanie materii zabytkowej Muzeum jakim jest budynek dawnego kasyna SS.
Ponadto dziękujemy zwiedzającym za wyrozumiałość wynikającą z niedogodności podczas prowadzonych prac.