K+  K-      A  A  A
brama

Zakończyły się tegoroczne prace konserwatorsko–budowlane

opublikowane: 7 listopada 2016

Od lipca trwały prace konserwatorsko–budowlane przy zachowanych pozostałościach obrysu Rewiru V (szpitala obozowego). Prace te były niezbędne w celu zabezpieczenia bezcennych pozostałości historycznych po byłym niemieckim, nazistowskim obozie koncentracyjnym Gross-Rosen. Zadanie to było jednym z dwóch realizowanych w ramach projektu „Ekspertyza wraz z projektem konserwatorsko-budowlanym dla 6 wież transportowych oraz prace konserwatorsko-budowlane przy pozostałościach Rewiru V”, który został dofinansowany ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Budżetu Województwa Dolnośląskiego oraz środków własnych Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. Dzięki dofinansowaniu powstała również ekspertyza techniczno-budowlana i projekt konserwatorsko-budowlany 6-ciu wież transportowych znajdujących się na terenie historycznego kamieniołomu.