K+  K-      A  A  A
brama

„Zła się nie ulęknę… Polacy pomagający Żydom na Kielecczyźnie w latach II wojny światowej” – nowa wystawa czasowa

opublikowane: 14 stycznia 2019

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy zaprasza do odwiedzenia nowej wystawy czasowej wypożyczonej z Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie (oddział Muzeum Wsi Kieleckiej). Ekspozycja przedstawia historię zagłady Żydów na Ziemi Świętokrzyskiej oraz zaangażowanie Polaków w ratowanie żydowskich współobywateli. Na ponad 40 planszach znajdują się: zdjęcia, dokumenty, relacje Polaków ratujących Żydów, a także sylwetki żołnierzy z oddziałów partyzanckich: Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Narodowych Sił Zbrojnych, którzy nie tylko ratowali Żydów, ale również wspomagali ludność, która taką pomoc niosła. Podziemie zbrojne chroniło przed konfidentami czy szantażystami, fabrykowało dokumenty tożsamości dla zbiegłych z getta bądź wyszukiwało bezpieczne kryjówki. W pomoc zaangażowało się również polskie duchowieństwo, które dawało schronienie dzieciom żydowskim w ochronkach, sierocińcach, pomagało zamkniętym w gettach poprzez działające kuchnie Caritasu. Księża wydawali metryki chrztu, dzięki którym Żydzi mogli starać się o uzyskanie „aryjskich dokumentów”. Heroiczna postawa często niosła ze sobą tragiczne skutki, wiele przykładów pokazuje, że odwaga mieszkańców wsi, miasteczek i miast  regionu kieleckiego prowadziła do eksterminacji zarówno tych, którzy ratowali jak i tych, którym tę pomoc niesiono. Optymistycznym był fakt, że wiele z historii przedstawionych na wystawie kończyło się szczęśliwie, gdy Polacy i Żydzi doczekali wspólnie końca wojny. Wystawa będzie prezentowana do 10 marca 2019r.