K+  K-      A  A  A
brama

Plansza 17. Załoga przed sądami