K+  K-      A  A  A
brama

Plansza 2. Przemysł na Dolnym Śląsku