K+  K-      A  A  A
brama

Plansza 3. W szumie kieleckich kniei