K+  K-      A  A  A
brama

Plansza 1: EUROPA PO I WOJNIE ŚWIATOWEJ