Plansza 10: POLITYKA NIEMIECKA WOBEC LUDNOŚCI POLSKIEJ