K+  K-      A  A  A
brama

Plansza 10: POLITYKA NIEMIECKA WOBEC LUDNOŚCI POLSKIEJ