Plansza 11: TERROR I EKSTERMINACJA JAKO METODY SPRAWOWANIA WŁADZY