K+  K-      A  A  A
brama

Plansza 11: TERROR I EKSTERMINACJA JAKO METODY SPRAWOWANIA WŁADZY