K+  K-      A  A  A
brama

Plansza 5: GENEZA APARATU POLICYJNEGO III RZESZY