K+  K-      A  A  A
brama

Plansza 7: MARSZ KU WOJNIE