K+  K-      A  A  A
brama

Plansza 9: POLSKA W OBLICZU DWÓCH WROGÓW