K+  K-      A  A  A
brama

Archiwum aktualności

Aktualności w podziale na lata:

Uhonorowanie ofiar obozu

opublikowane: 25 października 2010

Kilkuletnim już zwyczajem zbliżające się Święto Zmarłych uczciła grupa płetwonurków z Ochotniczej Straży Pożarnej Oddziału Ratownictwa Wodnego we Wrocławiu, która 24.10.2010 r. czyściła w Rogoźnicy, dno zalanego wodą kamieniołomu, dawnego miejsca pracy i śmierci więźniów obozu koncentracyjnego Gross-Rosen.

Trudna lekcja historii

opublikowane: 25 października 2010

W ostatniej dekadzie października w Muzeum Gross-Rosen przebywała młodzież na zajęciach studyjnych. Studenci kulturoznawstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z Głogowa, którzy 20.10.2010 r. odwiedzili teren byłego obozu koncentracyjnego, nie tylko poznali jego historię ale w czasie zajęć warsztatowych pn. „Więźniowie KL Gross-Rosen i ich twórczość literacka” interpretowali tzw. poezję obozową.

Konferencje naukowe

opublikowane: 25 października 2010

W dniach 18 i 21-22 października pracownik działu naukowego dr Dorota Sula wzięła udział w dwóch międzynarodowych konferencjach naukowych.

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Bukołowie

opublikowane: 12 października 2010

Z inicjatywy Czecha Pana Vaclava Pericha 8.10.2010 r. w Bukołowie odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy, poświęconej pamięci więźniarek FAL Kurzbach – filii obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. W funkcjonującym tutaj w latach drugiej wojny światowej podobozie osadzono 1000 kobiet narodowości żydowskiej, które III Rzesza wykorzystywała do prac związanych z budową umocnień ziemnych.

MUZEUM GROSS-ROSEN na III Forum Funduszy Europejskich

opublikowane: 5 października 2010

Muzeum Gross-Rosen zaprezentowało się podczas targów na III Forum Funduszy Europejskich. Na początku października odbywały się one w Warszawie. Muzeum jako jedyny beneficjent z Dolnego Śląska pokazało projekt finansowany ze środków unijnych – KAMIENNE PIEKŁO. Mimo że na Dolnym Śląsku realizowanych jest mnóstwo przedsięwzięć wspomaganych unijnymi dotacjami, Muzeum Gross-Rosen było jedynym beneficjentem z naszego regionu, który miał swoją […]

„Pamięć Auschwitz” – nowa wystawa czasowa

opublikowane: 4 października 2010

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy serdecznie zaprasza do obejrzenia nowej ekspozycji czasowej pn. „Pamięć Auschwitz”, zamykającej tegoroczny cykl wystawienniczy poświęcony historii KL Auschwitz.

Prace archeologiczne w III kwartale 2010 r

opublikowane: 4 października 2010

W III kwartale 2010 r. kontynuowano nadzór i badania archeologiczne na terenie byłego obozu w Gross-Rosen. Podczas robót ziemnych prowadzonych w ramach prac remontowo-konserwatorskich prowadzonych przy barakach nr 17, 1, 2, 5, 12, 13, 15, 16, 19, przy krematorium, Blaupuncie oraz przy obiektach rekonstruowanych tzn. wieży strażniczej i baraku nr 7, częściowo odsłaniano partie przyfundamentowe obiektów oraz ich wnętrza.

NOWE WYDAWNICTWO

opublikowane: 7 września 2010

Na początku września, nakładem Muzeum Gross-Rosen, ukazały się wspomnienia Kazimierza Hałgasa „Byłem w Gross-Rosen i Dyhernfurth”. Autorem jest więzień-lekarz, który prawie 5 lat spędził w obozach koncentracyjnych III Rzeszy. Początkowo w KL Auschwitz, a od grudnia 1941 r. w KL Gross-Rosen (w tym około roku w filii tego obozu Dyhernfurth II). Po ewakuacji obozu Gross-Rosen znalazł się w filii KL Flossenbürg – Leitmeritz. […]

UROCZYSTOŚCI NA TERENIE BYŁEGO OBOZU GROSS-ROSEN

opublikowane: 7 września 2010

Na terenie byłego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen w Rogoźnicy odbyła się 5 września 2010 r. uroczystość upamiętniająca 71. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej, z udziałem przedstawicieli władz samorządowych Dolnego Śląska, duchowieństwa, młodzieży szkolnej, harcerzy, a przede wszystkim byłych więźniów KL Gross-Rosen, ich rodzin oraz kombatantów drugiej wojny światowej. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego skierował do zebranych list okolicznościowy, który w czasie […]

Prace archeologiczne w I kwartale 2010

opublikowane: 8 lipca 2010

Muzeum realizuje projekt „Kamienne Piekło I”, który polega na przeprowadzeniu prace rewaloryzacyjnych w zakresie konserwacji oraz rekonstrukcji obiektów budowlanych znajdujących się na terenie byłego obozu Gross-Rosen. Nadzór archeologiczny przy wykonywaniu prac ziemnych związanych z projektem prowadzi Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska „ARCHEOLOG” mgr Tomasz Ciasnocha z Wrocławia.