K+  K-      A  A  A
brama

Upamiętnienie we wrocławskiej Leśnicy

opublikowane: 26 stycznia 2024

Z inicjatywy 10 Brygady Łączności i Centrum Historii Zajezdnia, 23 stycznia br. pod leśnickim pomnikiem po raz pierwszy upamiętniono Ofiary „Marszów Śmierci” z wrocławskich filii do obozu macierzystego Gross-Rosen.
W wydarzeniu uczestniczyła delegacja pracowników Muzeum Gross-Rosen z z-cą dyrektora Andrzejem Gwiazdą na czele. Wśród gości znaleźli się również przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” – Centrum Historii Zajezdnia, Rady Osiedla Leśnica, Ośrodka Postaw Twórczych Zamek, Towarzystwa Miłośników Wrocławia, Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę i żołnierze.
Podczas uroczystości przedstawiono krótki rys historyczny filii AL Breslau-Lissa i odczytano wspomnienia ocalonych więźniów.
Zwieńczeniem upamiętnienia było złożenie wiązanek kwiatów pod obeliskiem i uczczenie pamięci Ofiar minutą ciszy.