K+  K-      A  A  A
brama

UROCZYSTOŚCI w SŁAWIE

opublikowane: 23 stycznia 2024

W niedzielę, 21 stycznia, pracownik Muzeum dr hab. Dorota Sula wzięła udział w uroczystościach upamiętniających Marsz Śmierci więźniarek dwóch podobozów KL Gross-Rosen, których pozostałości znajdują się na terenie Sławy i Przybyszowa. Niemal 2000 żydowskich kobiet z podobozów Schlesiersee I i II wyruszyło 21 stycznia 1945 r. w drogę. Do pierwszej masakry doszło następnego dnia wieczorem między wsiami Friedendorf (Spokojna) i Lache (Śmieszkowo). Wówczas to z rozkazu Lagerführera Hermanna Jeschke zostało zamordowanych ponad 40 niezdolnych do dalszego marszu kobiet. Marsz ten był jednym z najdłuższych marszów śmierci w całym systemie obozów koncentracyjnych. Kilkumiesięczną tułaczkę przeżyło około 200 kobiet.
Uczestnicy uroczystości zebrali się przy budynku nieczynnej już stacji kolejowej (w październiku 1944 r. przybyły tu transporty więźniarek), skąd przeszli w miejsce byłego podobozu Schlesiersee I. Na miejscu głos zabrali: Burmistrza Sławy Cezary Sadrakuła, przedstawiciel Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Saksonii, Pan Zbigniew Jaroszewski ze Sławskiego Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego ,,Ocalić od Zapomnienia”, a także dr hab. Dorota Sula z Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. Następnie została odsłonięta tablica informacyjna i złożono kwiaty pod pomnikiem. Na zakończenie dr Paweł Konczewski z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu opowiedział o projekcie dotyczącym badań archeologicznych prowadzonych w miejscach byłych podobozów.